Ti-Singular


Singularcycles släpper antagligen en serie av Ti-ramar för 29″. Modellen kommer i så fall heta Pegasus och har i grund och botten samma geometri som Swift.
För mer info, se Singularcycles blogg.

Annonser